Shirika la Mt. Gemma limeondokewa na masista wawili.                                                                                           Sr. Josephina Maria aliyefariki tarehe        18 Julai 2020                                                                                         Sr   Angela Maria  aliyefariki  tarehe            24 Julai 2020

Tunamshukuru Mungu kwa maisha ya masista wetu kwa majitoleo yao katika Kanisa la Mungu, Kumjulisha Yesu Kristu kuwa Njia, Ukweli,  Uzima  na  kuwaongoza watu kwenda kwa Baba yao kwa njia ya Yesu Kristu Mkombozi, kiongozi wetu  Mkuu.

Mungu Baba tunawaombea masista wetu hawa msamaha wa makosa yao yote. Ee Mungu uwahurumie.

In faith  we wait for God’s Holy Spirit guidance in the lost post  of the  X President Benjamin,  and our sisters.    Almighty God,  may  You  Forgive all their iniquities  as we beseech  for your mercy to them.      Amen!

May you all rest in Peace!

Amen!

 

Facebook Comments Box
Author